GeoLedang

Record Management System (RMS)

Jabatan Perancangan Bandar Dan Landskap, Majlis Daerah Tangkak

Hak Cipta Terpelihara © 2018 Majlis Daerah Tangkak. All rights reserved.
Selamat datang ke Aplikasi Record Management System (RMS) Majlis Daerah Tangkak. Akses masuk ke aplikasi hanya untuk pegawai Majlis Daerah Tangkak Sahaja.

Aplikasi RMS yang dibangunkan ini merupakan aplikasi secara atas talian (Online) yang dibangunkan untuk kegunaan Jabatan Perancangan Bandar dan Landskap, Majlis Daerah Tangkak.

Aplikasi ini melibatkan pemprosesan data bagi permohonan pembangunan dan ulasan teknikal yang diproses dan dirujuk kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Landskap, Majlis Daerah Tangkak. Melalui aplikasi ini, status permohonan berkenaan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan landskap dapat diakses dengan lebih mudah. Selain itu, maklumat-maklumat ulasan berkenaan permohonan hal-hal tanah seperti pecah bahagian, ubah syarat tanah dan lain-lain juga dapat diperolehi.

Log Masuk