Aplikasi Pemetaan Majlis Daerah Tangkak

Pengenalan


Aplikasi Geoledang merupakan satu inisiatif yang telah diusahakan oleh Majlis Daerah Tangkak bagi merakyatkan maklumat yang menggunakan perkhidmatan berasaskan Sistem Maklumat Geografi.


Aplikasi ini dibangunkan bagi memudahkan capaian pelbagai maklumat geospatial yang amat diperlukan dalam perancangan dan pembangunan. Selain itu, aplikasi ini dapat membantu pihak Majlis Daerah Tangkak dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat secara atas talian bagi mendapatkan maklumat pemetaan dalam Daerah Tangkak. Aplikasi ini juga akan dapat menjadi rujukan utama kepada pelabur atau pihak stakeholder dalam melihat potensi pembangunan yang terdapat dalam Daerah Tangkak. Manfaat melalui aplikasi ini juga akan dapat menggalakkan penggunaan maklumat geospatial yang lebih meluas di peringkat daerah, negeri dan nasional. Adalah diharapkan dengan perkhidmatan yang disediakan ini akan dapat menjadi permulaan kepada perkhidmatan secara elektronik yang berasaskan pemetaan digital. #Tangkak Luar Biasa

Galeri Peta


Perkhidmatan Pemetaan / Map Services

New York

Peta Pelancongan

Peta pelancongan memaparkan lokasi-lokasi tarikan yang boleh dilawati di daerah Tangkak

San Francisco

Perancangan dan Pembangunan

Paparan maklumat gunatanah dan zon perancangan


Aplikasi Atas Talian

Aplikasi-aplikasi atas talian Majlis Daerah Tangkak

GeoLedang

AWDIP

RMS

HUBUNGI KAMI

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN LANDSKAP MAJLIS DAERAH TANGKAK

Peti Surat No.63, 84907 Tangkak, Ledang, Johor Darul Takzim

+606 9781 261

+606 9782 670

mdtgk@johor.gov.my

Untuk sebarang pertanyaan mengenai data GIS, sila hubungi:

Unit Perancang


Untuk sebarang pertanyaan mengenai data landskap / pokok, sila hubungi:

Unit Landskap